Start: Hochzeit regional: Bonn:
Erfahrungsaustausch gelöscht.martinfeli
New User

30. Nov 2013, 15:36


gelesen: 41616
Erfahrungsaustausch

Hallächen,

Hochzeit August 2014 .... wer heiratet dann auch im schönen Raum Bonn ?

lg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hi, interesse an Erfahrungsaustausch; dann schickt gerne ne IGM.


Raum Bonn / Köln